POZIV NA WEBINAR U SKLOPU PROJEKTA PROMLOM NA TEMU: RIZICI NA RADU 28.05.2020.

Dom zdravlja Zagreb – Centar provodi projekt PROMLOMOsnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu“ .

Cilj projekta PROMLOM je podizanje svijesti liječnika opće/obiteljske medicine (LOM) o promociji zdravlja za 10 najčešćih uzroka smrtnosti u razvijenim zemljama koji se mogu spriječiti. U sklopu PROMLOM projekta održat će se 10 tematskih radionica za liječnike obiteljske medicine i ostale sudionike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U sklopu provedbenih aktivnosti Dom zdravlja Zagreb – Centar će 28. svibnja 2020. s početkom u 10:00 sati održati webinar na temu Rizici na radu koja će se fokusirati na COVID-19 tematiku.

Webinar će se održati putem GoToWebinar platforme.

Rizici na radu

Program: Rizici na radu
Voditelj: prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, dr.med.

O projektu

Cilj projekta PROMLOM je podizanje svijesti liječnika opće/obiteljske medicine (LOM) o promociji zdravlja za 10 najčešćih  uzroka smrtnosti u razvijenim zemljama koji se mogu spriječiti.

Kontakt

info@promlom.hr

Logotip: Dom zdravlja Zagreb - Centar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

PROMLOM